Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Друго одело

Друго одело / Данило Николић. - Сомбор : Вељкови дани : Градска библиотека "Карло Бијелицки", 2010 (Будисава : Кримел). - 119 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Вељкова голубица ; књ. 3)

"Трећи Вељкови дани" --> прелим. стр. - Тираж 300. - Одлука Жирија за доделу награде "Вељкова голубица": стр. 109. - Стр. 110-115: Приповедачка имагинација Данила Николића / Марко Недић. - Белешка о писцу: стр. 119. - На корицама белешка о аутору с његовом сликом. - С а д р ж а ј: Јаребица (5-8); Путнички воз Београд-Пећ (9-17); Урамљивање (18-30); Мрачни човек и весела жена (31-41); Ћуд (42-47); Шајкача (48-49); Батине због краља (50-53); Цигански нож (54-73); Водвиљ са пресвлачењем (74-80); Тип у кожном капуту (81-87); Друго одело (88-100); Наш луди Брâто (101-106). - Додатак (107-118): Одлука жирија за доделу награде "Вељкова голубица" (109). Приповедачка имагинација Данила Николића / Марко Недић (110-115). Реч захвалности / Данило Николић (116-118). Белешка о писцу (119).

ISBN 978-86-81749-22-7 (брош.)
821.163.41-32
821.163.41-3.09 Nikolić D.

COBISS.SR-ID 257074951