Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Богови отворених прозора

Александар Петровић (Јагодина, 1984) дао је допринос зборнику Рукописи 31 у Панчеву, учествовао на пројекту „Реч у простору“ београдског СКЦ-а и на финалној манифестацији Фестивала младих песника „Дани поезије“ у Зајечару, освојио треће место на Фестивалу културе младих у Књажевцу, издао књигу Песме и остале метаморфозе (2012) у издању фондације „Дејан Манчић“ из Ниша.Рукопис Богови отворених прозора из корпуса пристиглих рукописа издвојио се особеношћу и креативношћу израза, доживљаја и осећаја урбане стварности и света. Једна од вредности коју  рукопис поседује јесте његова језичка раскош и снага, сликовни говор и имагинативност у правцу метафоричких конструкција, као и завидна, али ненаметљива литерарност, интертекстуални преплети и алузије – с једне стране као сведочанство очувања, а с друге, изневеравање и/или обрачунавање, те реконтекстуализација традиционалних образаца, идеолошких, симболичких и иних матрица. Реско ироничан, рефлексивни, интроспективни лирски глас, прелажењем кроз сва три граматичка лица, на неретко експлицитан и полемичан начин сведочи о противречностима, илузијама, апсурду и егзистенцијалној драми субјекта, пропитује дехуманизацију и десоцијализацију друштва и појединца. Без формалне поделе на циклусе, са тридесет једном уврштеном песмом, рукопис ствара утисак о успелој заокружености и свести о мери песме, промишљеном компоновању и распоређивању песничке грађе у њеној семантичкој пунини, разноликости тематско-мотивских садржаја променљивог стиховног регистра, стратегије и ритма.