Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Богиње

Богиње / Драгослав Михаиловић. - Сомбор : Вељкови дани : Градска библиотека "Карло Бијелицки", 2009 (Будисава : Кримел). - 193 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Вељкова голубица ; књ. 2)

"Други Вељкови дани" --> прелим. стр. - Ауторова слика на корицама. - Тираж 500. - Одлука Жирија за доделу Награде "Вељкова голубица": стр. 185. - Стр. 186-190: Приповедач Драгослав Михаиловић - други добитник Награде "Вељкова голубица" / Марко Недић. - Белешка о писцу: стр. 193. - С а д р ж а ј: Богиње (5-19); Лилика (20-43); Путник (44-64); Барабе, коњи и гегуле (65-75); Шукар место (76-104); Ухвати звезду падалицу (105-116); Мијандрош и Беља (117-150); Јалова јесен (151-181). - Додатак (183-192): Одлука Жирија за доделу Награде "Вељкова голубица" (185). Приповедач Драгослав Михаиловић - други добитник награде Вељкова голубица / Марко Недић (186-190). Потуљени приповедач. Белешка о писцу (193).

ISBN 978-86-81749-20-3 (брош.)
821.163.41-32
821.163.41.09 Mihailović D.

COBISS.SR-ID 242984711