Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Блог ти помогао

Из рецензије др Миливоја Млађеновића:
…Блогови су, углавном, нешто између аматерског и књижевног стварања. Секулићеви записи, нарочито њихов често присутан метатекстуални слој сведочи и снажној заокупљености феноменом стварања и озбиљности приступа: “Пусти друге да суде о томе што си написао. Много је данас оних који би да буду писци. Такво је време.

Овај исказ сведочи о Секулићевој списатељској интуицији, унутрашњем диктату срца којим натапа своју несвакидашњу блогоглагољивост која се изванредно рафинира и дестилише у особен прозни израз на размеђу “личне” есејистике и у опетској прози истумаченој свакодневници. Али овај исказ такође говори и о одговорности и одмерености аутора за сваку јавно реч…