Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Приповедачко дело Вељка Петровића

I Вељкови дани

Зборник саопштења - I Вељкови дани 

 

Према поговору, манифестација је одржана 13-14. октобра у Сомбору. - Тираж 300. - Стр. 225-227: Наша прва реч на крају / Радивој Стоканов. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-81749-17-3 (ГБКБ; брош.)
821.163.41-32.09 Petrović V.(082)
821.163.41-32.09"19"(082)

COBISS.SR-ID 234135559