Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Антологија

ЈОСИЋ Вишњић, Мирослав, 1946-
        Антологија / Мирослав Јосић Вишњић. - Сомбор : Градска библиотека "Карло Бијелицки" : Вељкови дани, 2008 (Будисава : Кримел). - 172 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Вељкова голубица ; књ. 1)

Тираж 500. - "Први Вељкови дани" --> прелим. стр. - Стр. 158-161: Мирослав Јосић Вишњић први добитник награде Вељкова голубица / Марко Недић. - Белешка о писцу: стр. 171-172. - На корицама белешка о аутору с његовом сликом. - Библиографија прича: стр. 165-170. - С а д р ж а ј: Приступ (7-8); Пети војник (9-31); Лепа Јелена (32-48); Пијана Јелена (49-58); Честита Јелена (59-69); Тамни вилајет (70-79); Уметник на армоники (80-88); Годишња доба (89-93); Ноћни уметници (94-100); Мудрак (101); Групни некролог (102-106); Прича о билијару (107-108); Прича о винословцу (109-118); Прича о журки (119-127); Прича о риба(ри)ма (128-139); Прича о Хиландару (140-147); Прича о дуду (148-151); Кевица (152-154). - Додатак (155-172): Одлука Жирија за доделу награде "Вељкова голубица" (156-157). Мирослав Јосић Вишњић први добитник награде Вељкова голубица / Марко Недић (158-161). Голубица у стапарском јату : слово на додели награде / Мирослав Јосић Вишњић (162-164). Библиографија прича (165-170). Белешка о писцу (171-172).

ISBN 978-86-81749-16-6 (ГБКБ; брош.)
821.163.41-32

COBISS.SR-ID 233647367