Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Домети

Чaсoпис зa културу Дoмeти

Први број је објављен 17. октобра 1974. године и у континуитету излази до данас. Први издавачи часописа су били Самоуправна интересна заједница културе и Културно-просветна заједница у Сомбору. Часопис је уређиван по усвојеним принципима: да у пуној мери подстиче стваралаштво и успостави стваралачки однос са културном баштином средине у којој излази, да изађе из локалних оквира, да о свим објављеним темама говори критички и одмерено. Домети су се појавили у време које је носило сумњу у успех и сврсисходност покретања часописа за културу, и када су многи слични часописи почели да пропадају због смањеног поверења читалаца. Први број су потписали чланови Уредништва: Миодраг Миленовић (главни и одговорни уредник), Стојан Бербер, Томислав Цветковић, Божо Деспотовић, Иванка Јовановић, Радосав Кољеншић, Драшко Ковјанић, Ирма Ланг, Милорад Пуача, Јован Стричевић, Јован Васиљевић, Александар Владисављевић и Миро Вуксановић. Домети су препознатљиви по рубрикама: Датуми, Сусрети, Суочавање, Реч, Именик, Боја и облик, Чин, Баштина и Вредновање. Задржавајући из традиције оно што приличи сваком времену, Домети се, у новим околностима, дограђују савременим облицима и вредностима. (150 ГОДИНА СОМБОРСКЕ ПЕРИОДИКЕ; ВЕК И ПО СОМБОРСКЕ ШТАМПЕ, ауторке: Горана Копоран и Наташа Плавшић, 2015)

Главни и одговорни уредници часописа били су: Миодраг Миленовић (1937-20? ) главни и одговорни уредник првои број часописа Домети, Бошко Ивков (1942-2010) од броја 2 до броја 15, Миро Вуксановић (1944-) од броја 16 до броја 54, Радивој Стоканов (1949-2013) од броја 55 до броја 149, Миленко Попић (1945-) двоброј 150-151, Давид Кецман Дако (1947-) броја 152-161, Саша Радојчић (1963 - ) од броја 162-175.

 

Погледајте изложбу Домети Домета 

Погледајте филм Домети - 40 година