Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Дигитална збирка

Бачка

novine

Попуштање Баховог апсолутизма и класно диференцирање грађанства, довело је до стварања разних политичких странака чијим се гледиштима, програмима, ставовима јавност најбрже и најефикасније могла приближити путем штампе. Први значајни лист...
Опширније
Библиографски подаци Глас народа, ванпартијски лист националне орјентације, појавио се у јавности 1. децембра 1928. године, као недељник на четири стране. Последњи број је изашао 19. марта 1941. године у...
Опширније
Историјско друштво Бач-бодрошке жупаније Прве иницијативе за формирање Историјског друштва јављају се током 1880. године залагањем Едена Дудаша, Ђерђа Радича, Иштвана Ивањија, Фриђеш Штелцера, Тивадара Варошија, Ђуле Декера, Иштвана Лајоша...
Опширније

Голуб

casopisi

Библиографски подаци Голуб, илустровани лист за српску младеж са сликама, излазио је у Сомбору у периоду од 11. јануара 1879. године, до двоброја 11/12 (новембар-децембар) из 1913. године. Пуних 28...
Опширније

Гусле

casopisi

Гусле су званичан лист Савеза српских певачких друштава. Лист је излазио сваког првог дана у месецу, изузев у месецима јул и август. Излазио је у периоду од 1911. до 1914. године....
Опширније
Наше новине, политички, господарски и друштвени лист, излазио је у Сомбору од 2. априла 1943. до 6. октобра 1944. године. Издавач и одговорни уредник листа био је Грга Вуковић, адвокат...
Опширније
Дневни лист Űj Hírek (Нове новине, 1930-1941) штампан је у великом тиражу од 10.000 до 15.000 примерака, у штампарији Саве Милађева. Лист су уређивали Ђула Сабо, Деже Ђенђеши, Имре Керењи,...
Опширније

Покрет

casopisi

  Први број „Покрета” омладинског листа за књижевност, уметност, науку и друштвени живот објављен је 12. новембра 1955. године у Сомбору. Лист је излазио од 1955. до 1989. године. Основан...
Опширније
Библиографски подаци       Родољуб, недељни лист за народну просвету, привреду и забаву, почео је да излази у Сомбору 6. јануара 1880. године, као недељник на осам страна, чиме је...
Опширније
Школски лист је први српски лист на српском језику који је излазио у Сомбору. Период излажења од 1858. до 1903. године обележиле су његова новосадска, будимска и сомборска етапа.  Сомборски...
Опширније

Dunataj

novine

Dunataj
Опширније